Proszę czekać!

icony_leo1

icony_leo4

WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM

icony_leo2

icony_leo3

icony_leo5

O Nas

Leonidas Capital S.A. jest podmiotem inwestującym w spółki działające w różnorodnych segmentach biznesu i bezpośrednio wspierającym ich rozwój. Nie jesteśmy typowym funduszem private equity, ponieważ z każdym przedsiębiorcą łączy nas bliska współpraca operacyjna. Z każdym Klientem budujemy indywidualne, długoterminowe relacje, stając się zaufanym oraz profesjonalnym partnerem w biznesie. Pomagamy również pozyskać finansowanie zewnętrzne lub nabywać inne podmioty na takich warunkach i według takiego modelu, które sprzyjają budowaniu długookresowej wartości ich firm.

Misja

Pomagamy firmom osiągać pozycje liderów i przewagę konkurencyjną w swojej branży.

Cel nadrzędny

Dostarczanie kapitału służącego rozwojowi firm, a inwestorom umożliwiającego osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Nasze wartości

Wiedza, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej z obsługiwanych firm.


lc_grupa_kapitalowa
spolki_portfelowe

Do Pobrania

30.06.2015

LEO_TEASER

30.06.2015

TT_TEASER

30.04.2015

tbull_teaser

31.08.2015

tap2c_logo

17.07.2015

redpharma_teaser

LEONIDAS CAPITAL S.A.

Strategia rozwoju Spółki zakłada rozwój w obszarze jej podstawowej działalności, jaką są inwestycje kapitałowe. Zarząd będzie koncentrował swoje działania w tym kierunku, mając za cele inwestycyjne podmioty na każdym etapie rozwoju oraz reprezentujące różne sektory, ze szczególnym jednak uwzględnieniem następujących branż:

 • nowe technologie,
 • farmaceutyka,
 • sport, aktywność fizyczna, zdrowie

Drugą gałęzią aktywności Spółki jest doradztwo związane z szeroko pojętym rynkiem kapitałowym. Plany Zarządu – poparte intensywnymi działaniami – przewidują znaczną ekspansję na tej płaszczyźnie.
Równoległym celem strategicznym Spółki (jako jednostki dominującej w holdingu) jest stałe zwiększanie udziału Grupy Kapitałowej Leonidas Capital w świadczeniu najwyższej jakości usług związanych z kompleksową obsługą podmiotów w zakresie zarządzania strategicznego i organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego.

Zespół

Zespół Leonidas Capital S.A. tworzy grupa specjalistów o szerokich horyzontach, zróżnicowanych doświadczeniach i spojrzeniach na świat. Każdy z członków zespołu może wykazać się bogatym doświadczeniem na rynku finansowym. Dodatkowo współpracujemy z szerokim gronem specjalistów, w skład którego wchodzą: kancelarie prawne, biegli rewidenci, domy maklerskie, fundusze private equity/venture capital. Umożliwia nam to realizację szerokiego spektrum projektów oraz pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich. Posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które gwarantują, że powierzony nam projekt zostanie zrealizowany według najwyższych standardów i zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Doświadczenie

0

WPROWADZONE SERIE
OBLIGACJI/AKCJI
NA NEWCONNECT/CATALYST

0

Pozyskany kapitał przez naszych klientów (mln zł)

0

Przeprowadzonych transakcji

0

Współpracujących firm i spółek

Polityka inwestycyjna

Leonidas Capital prowadzi działalność inwestycyjną, jako inwestor finansowy na własny rachunek. Na rynku prywatnym skutecznie zawieramy transakcje również z udziałem inwestorów strategicznych i funduszy private equity
oraz banków.

Inwestujemy w spółki charakteryzujące się:

 • Innowacyjnością
 • Perspektywą dużego wzrostu
 • Zasobami ludzkimi o wysokich umiejętnościach menedżerskich i przedsiębiorczym podejściu do zarządzania
 • Wyróżniającymi się usługami oraz produktami dającymi przewagę konkurencyjną

Polityka inwestycyjna

 • Zwrot z jednostkowej inwestycji w okresie od 1 do 3 lat
 • Wielkość pojedynczej inwestycji do 1 mln zł
 • Wyjście z inwestycji poprzez odsprzedaż akcji inwestorowi branżowemu, NewConnect, rynek Główny GPW
 • Brak specyfikacji w zakresie branży inwestycji – fundusz ogólnobranżowy

Usługi Doradcze corporate finance

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze, których celem jest nieustanne podnoszenie wartości przedsiębiorstw naszych klientów:

Doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym i prywatnym

 • Identyfikacja potencjalnych możliwości finansowania
 • Wsparcie w pozyskiwania inwestorów finansowych i branżowych
 • Budowanie wiarygodności i wizerunku wśród inwestorów
 • Wyceny

Autoryzowane doradztwo NewConnect i Catalyst

 • Poprzez spółkę zależną T&T Consulting Sp. z o.o., która posiada uprawnienia Autoryzowanego Doradcy NewConnect zapewniamy doradztwo we wprowadzaniu spółek na rynki Główny GPW i NewConnect.
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji papierów wartościowych w KDPW oraz do wprowadzenia do obrotu
 • Bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta na rynku NewConnect, Catalyst, w tym nadzór nad wypłatą świadczeń za pośrednictwem KDPW
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich w spółkach publicznych
 • Sporządzanie/weryfikacja raportów bieżących
 • Obsługa EBI i ESPI
 • Doradztwo w zakresie Public Relations i usług marketingowych wspomagających działania relacji inwestorskich

Transakcje fuzji i przejęć, doradztwo (M&A)

 • Identyfikacja i wyszukanie celów nabycia
 • Nawiązanie kontaktów, rozpoznanie rynku
 • Opracowanie struktury procesu transakcji
 • Analiza przedsiębiorstw
 • Koordynacja procesu due diligence
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej
 • Negocjacje warunków

Doradztwo strategiczne

 • Wsparcie w budowaniu grup kapitałowych
 • Optymalizacje struktur organizacyjnych
 • Analiza i prognozowanie wyników finansowych
 • Biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć
 • Programy naprawcze i restrukturyzacyjne
 • Programy motywacyjne

Zaufali Nam:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Preferowane godziny kontaktu:  7:00-9:00 9:00-12:00 12:00-16:00 16:00-18:00

 Powierzam oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez następujące podmioty: Leonidas Capital S.A., zwany dalej Spółką swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 Oświadczam, że zostałem poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
przepisz kod z obrazka captcha

Leonidas Capital S.A.

50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 17 p. II 71 715 94 85-88 biuro@leonidascapital.pl www.leonidascapital.pl
NIP: 897-174-27-83, REGON: 020441378 Kapitał zakładowy: 684.153,84  zł w całości opłacony, KRS 0000347674 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Skontaktuj się
z nami


Zostaw swoje dane,
skontaktujemy się z Tobą.

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Telefon (wymagane)

E-mail (wymagane)

Preferowane godziny kontaktu:
 7:00-9:00 9:00-12:00 12:00-16:00 16:00-18:00

Temat:

Uwagi

 Powierzam oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez następujące podmioty: Leonidas Capital S.A., zwany dalej Spółką swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 Oświadczam, że zostałem poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

przepisz kod z obrazka captcha